Bảo hiểm

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH bắt buộc

I. Trợ cấp mai táng: 1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH đang đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau: - Người làm việc theo hợp đồng lao động không ...

Chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH bắt buộc

I. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí: Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH, cụ thể các điểm của khoản 1 như sau: a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao ...

Chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện

I. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. II. Điều kiện hưởng lương hưu: 1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Nam ...

Chính sách đối với cán bộ xã

Luật BHXH số 71/2006/QH11 1- Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ LĐTBXH); 2- Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của CP; 3- Thông tư Liên bộ số 99/1998/TT-LT–TCCB-BTC-BLĐTBXH ngày 19/5/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/1998/NĐ-CP; 4- Công văn số 806/BHXH-CĐCS ngày 14/7/1998 của BHXH Việt Nam; 5- Nghị định số ...

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện

I. Trợ cấp mai táng: 1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: a) Người lao động đã có ít nhất năm năm đóng bảo hiểm xã hội; b) Người đang hưởng lương hưu. 2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung. 3. Trường hợp ...

Bảo hiểm thất nghiệp

MỤC 1. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Điều 41. Nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp 1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động. 3. Mức hưởng bảo hiểm ...

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

"Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" trong bảo hiểm thế nào? Điều kiện nào để hướng chế độ tai nạn lao động? Trợ cấp một lần là gì? Bacsitainha.com sẽ chia sẻ những thắc mắc trên qua bài viết bên dưới. I. Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Đối tượng áp dụng ...

Chính sách chế độ thai sản

Chính sách, chế độ thai sản của nước ta ra sao? Cùng bacsitainha.com tìm hiểu về "Chính sách chế độ thai sản" qua bài viết dưới đây nhé. I. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản: Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản ...

BẢO HIỂM Y TẾ

Chúng tôi tự hào là nơi được phép đăng ký bảo hiểm xã hội. Chúng tôi áp dụng chính sách bảo hiểm y tế cho người bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế về thanh toán bảo hiểm. Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để người dân có thể tiếp cận với y học hiện ...