Khám sức khỏe cho người nước ngoài

Khám sức khỏe cho người nước ngoài – Chúng tôi đã được phép khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế cho người nước ngoài.

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này.