Khám theo Thông tư Bộ Y tế – Cấp thẻ xanh

Khám sức khỏe thẻ xanh gồm khám tổng quát, Cấy phân , Chụp X-Quang tim phổi, Anti – HAV,…
Các khách hàng – Đối tác tiêu biểu khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện / Hình ảnh phòng xét nghiệm / Khám sức khỏe định kỳ.

Khám theo Thông tư Bộ Y tế - Cấp thẻ xanh

Khám theo Thông tư Bộ Y tế – Cấp thẻ xanh

Các mục khám sức khỏe thẻ xanh bao gồm

1.Khám tổng quát:

– Tai mũi họng
– Mắt
– Răng – Hàm – Mặt
– Da
– Hệ tiết niệu
– Hệ hô hấp – Tim mạch

2. Cấy phân ( Vi trùng tả, lỵ, thương hàn).
3. Chụp X-Quang tim phổi .
4. Anti – HAV.

Công ty khám thẻ xanh tiêu biểu:
Công ty CP Good Day Hospitality ( MacDonal’s)
Đại tân việt
Kewpie.

(Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này.)